Hello World!

Hi, my name is Marcin Lenkowski, from Poland, and this is my second brain 🧠.
On this gitbook i will share links, ideas and contents that may be usefull when it comes to webdevelopment.
I wish you pleasant jurney full of code, love and marketing.

Założenia Manifestu Programowania Zwinnego

Wyznajemy następujące zasady:
Najwyższy priorytet ma dla nas zadowolenie klienta dzięki wczesnemu i ciągłemu wdrażaniu wartościowego oprogramowania.
Bądźcie gotowi na zmiany wymagań nawet na późnym etapie jego rozwoju. Procesy zwinne wykorzystują zmiany dla zapewnienia klientowi konkurencyjności.
Dostarczajcie funkcjonujące oprogramowanie często, w kilkutygodniowych lub kilkumiesięcznych odstępach. Im częściej, tym lepiej.
Zespoły biznesowe i deweloperskie muszą ściśle ze sobą współpracować w codziennej pracy przez cały czas trwania projektu.
Twórzcie projekty wokół zmotywowanych ludzi. Zapewnijcie im potrzebne środowisko oraz wsparcie i zaufajcie, że wykonają powierzone zadanie.
Najbardziej efektywnym i wydajnym sposobem przekazywania informacji zespołowi deweloperskiemu i wewnątrz niego jest rozmowa twarzą w twarz.
Działające oprogramowanie jest podstawową miarą postępu.
Procesy zwinne umożliwiają zrównoważony rozwój. Sponsorzy, deweloperzy oraz użytkownicy powinni być w stanie utrzymywać równe tempo pracy.
Ciągłe skupienie na technicznej doskonałości i dobrym projektowaniu zwiększa zwinność.
Prostota – sztuka minimalizowania ilości koniecznej pracy – jest kluczowa.
Najlepsze rozwiązania architektoniczne, wymagania i projekty pochodzą od samoorganizujących się zespołów.
W regularnych odstępach czasu zespół analizuje możliwości poprawy swojej wydajności, a następnie dostraja i dostosowuje swoje działania do wyciągniętych wniosków.

Contact me

If you have anything, that would like to share with me, you can always let me know via git issue: https://github.com/MWL91/gitbook/issues or contact me using email marcin(at)lenkowski.net
Last modified 1mo ago